Onderwijs: een rode loper voor de Silicon Valley’s van deze wereld

Directeurs van heel wat scholen luiden via de pers de alarmklok: “Middelen voor digitale klas zijn ‘totaal ontoereikend’”. In dagen dat digitale tools hun waarde en soms onmisbaarheid hebben bewezen, botst het Vlaamse onderwijs op zijn digitale grenzen. Een schreeuw die we al eerder hebben gelezen in de krant en gehoord in de leraarskamers. Hoe… Read More Onderwijs: een rode loper voor de Silicon Valley’s van deze wereld

Een onderwijsroman die blijft plakken. ‘VIN’ (Ruth Lasters)

Waarover gaat het? In de literatuur vind je weinig romans die zich in een schools milieu afspelen, afgezien van de vaak populaire thrillers die zich aan bepaalde universiteiten afspelen. Een gelukkige uitzondering is de roman van Ruth Lasters met de uiterst korte titel ‘VIN’. Die staat voor een fictieve school: het Vrij Instituut voor Nijverheid.… Read More Een onderwijsroman die blijft plakken. ‘VIN’ (Ruth Lasters)

Onderwijsongelijkheid met corona in het vizier

Waarover gaat het? Regelmatig worden we met data over de ongelijkheid van kansen in het onderwijs geconfronteerd. Er is wetenschappelijke consensus dat de sociaal-economische statusvan de leerlingen in belangrijke mate de prestaties bepaalt. Met de lockdown door het coronavirus heeft die problematiek een heel concreet gezicht gekregen. Iedereen is het er ondertussen wel over eens… Read More Onderwijsongelijkheid met corona in het vizier

OKAN-onderwijs: de vinger aan de pols

Waarover gaat het? Kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar die onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen in het reguliere secundair onderwijs te kunnen volgen, krijgen een schooljaar lang een taalbad Nederlands in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, ook OKAN-klas genoemd. Zowel vluchtelingenkinderen en kinderen die via gezinshereniging instromen als kinderen van… Read More OKAN-onderwijs: de vinger aan de pols