Preview: een vooruitblik op Impuls 52, nr. 3 (2/2)

Benieuwd naar wat er in Impuls 53 zal verschijnen? Hieronder vind je het tweede deel van de preview.

Scholen in verandering

Veel scholengemeenschappen zijn op zoek naar leerstrategieën binnen en tussen hun scholen. Stedelijk Lyceum Antwerpen is zo’n scholengemeenschap met 22 scholen secundair onderwijs met elk hun visie en aanpak, maar ze werken wel doelgericht samen omtrent schooloverstijgende thema’s.

Het traject dat ze de afgelopen jaren hebben afgelegd, was leerrijk. En dat willen ze met andere scholengemeenschappen delen. Ze zijn ervan overtuigd dat directies en lerarenteams via leergemeenschappen meer van uit hun collectieve kracht het schoolleiderschap en de lespraktijk kunnen opnemen. De domeinen waarop ze samenleren en co-creëren zijn die van het schoolbeleid en de lespraktijk. Vaak voelen directies en leraren zich alleen in hun functie. Vandaar dat ze evolueerden naar bovenschools collectief leren. In theorie lijkt dat prima, maar in de praktijk leek niet iedereen bereid om boven zijn of haar eigen schoolse beslommeringen te denken, laat staan inzichten met elkaar te delen. Het leren van volwassenen heeft een aantal hefbomen nodig om dat duurzaam te maken. Hoe ze verder gingen om bovenschools professionele leergemeenschappen voor leraren en directies voor mekaar te krijgen en wat de lezer ervan kan leren, kun je in deze rubriek lezen.

Vragen aan professionals

Bart Vermijlen is chief operating officer bij Wieni. Bij Wie zul je denken? Het is een digitaal bureau dat webapplicaties ontwerpt en ontwikkelt. Maar wat we lezen in dit interview is dat hij al een heel gevarieerde studieloopbaan en professionele carrière in binnen- en buitenland achter de rug heeft. Hij is een communicatiewetenschapper met een parcours in de muziekacademie in zijn middelbareschooltijd en wilde in de culturele sector terechtkomen. Hij schreef een thesis over muziekjournalistiek, deed stage bij De Morgen. Tijdens zijn culturele studies in KU Leuven ervoer hij de mogelijkheden van de digitale media. Zijn eerste echte job kreeg hij bij de Filharmonie van Antwerpen waar een en ander samenkwam: cultuur, communicatie en redactie. Maar daar stopte het niet bij. Want na twee jaar kwam hij in een webdesignbureau, daarna weer bij Duval Guillaume, dan bij de VRT en uiteindelijk bij Wieni. Zijn job bestaat er nu in waarde creëren door mensen te laten samenwerken binnen hun bedrijf, maar ook met hun klanten en partners. In zijn rugzak zit heel veel omtrent Agile of hoe je een team iets waardevols kan laten creëren. Scholen in scholengemeenschappen hebben er baat bij dit ook te realiseren.

Impulsen

Drie leestips van Jan Bonne:

  • In je blootje voor de klas. Kwetsbaarheid tonen en verbinding zoeken als leraar van Griet Severeyns over het tonen van kwetsbaarheid als toegangspoort tot wederzijds respect, begrip, empathie en verbinding en Je impact als leerkracht vergroten.
  • Hoe je in onderwijs authentiek het verschil maakt van Annick Jehaes en Liesbet Moortgat over authenciteit, samenwerking en participatie in de drukke dagelijkse lesgeverspraktijk.
  • En dan nog De O van onderwijs. Werkboek krachtig lesgeven en evalueren van Sylvia Mommaerts en An Dumoulin over oranje onderwijs met de nadruk op groei in leren dat eigenlijk veel meer is dan presteren.

Beleidswatcher

Weet u hoeveel de Vlaamse overheid aan onderwijs uitgeeft? Weet u waaraan al dat geld besteed wordt? Hoeveel gaat naar personeel en hoeveel naar het inhoudelijk beleid? Wordt het geld van de belastingsbetaler efficiënt aangewend? Eind 2021 verscheen daar een rapport over en het geeft een helder zicht in de budgettering van ons onderwijs. In drie delen krijgen we een ogenopenende inkijk in de geldstromen die gaan naar het secundair onderwijs, de detacheringen en de subsidiestromen. Roger Standaert las het voor ons en analyseert, geeft commentaar en trekt conclusies. Een interessante insteek budgettaire geletterdheid met veel wist-je-datjes.

De redactie

IMPULS, 52ste jg., nr. 3, januari – maart  2022

Driemaandelijks tijdschrift

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *