Preview: een vooruitblik op Impuls 52, nr. 4 (deel 1)

Sinds jaargang nr. 50, verschijnt Impuls in een andere vormgeving, in een ander formaat en met een andere ondertitel: Impuls. Leiderschap in onderwijs.

Editoriaal

De schooldirecteur en zijn directieteam zijn sleutelfiguren in de werking van een school. Ze vervullen vele rollen en dat verhoogt de werkdruk. Een eenduidig beroepsprofiel is er niet en de verschillende koepels bepalen de competenties. Hij moet kunnen omgaan met de verwachtingen van de leerlingen, de ouders, de leraren, de overheid, de samenleving … Continu wordt de directie uitgedaagd om veranderingen door te voeren. Neem nu de modernisering van het secundair onderwijs. Makkelijk is anders, maar het kan ook boeiend zijn om nieuwe doelen te bereiken, efficiënter te worden, nieuwe vaardigheden te ontdekken en het welbevinden van de leerlingen te verhogen. Volgens onze hoofdredacteur is de kerntaak van elke schoolleider veranderingsmanager te zijn. De essentie is dat je je dan blijft concentreren op je personeelsleden, die je begeleidt van waar ze zich nu bevinden naar het punt waar ze moeten geraken om de bestaande praktijk te veranderen.

Nieuws uit de onderzoekswereld

Katrien Van Herbruggen boog zich over het probleem van de onderpresterende leraren en vroeg zich af hoe schoolleiders daarmee omgaan en wie de ondersteundende partners zijn. Eerst licht ze het concept onderpresteren van Bridges toe, dat vijf niveaus onderscheidt. Daarna komt de auteur bij Kaye terecht die vijf strategieën situeert om met onderpresterende leraren om te gaan. Dit kadert biedt hier een mogelijke leidraad. Tussen de 10 tot 15 procent van de leraren onderpresteren en maar 1 procent van hen wordt ooit ontslagen. Welke strategieën kan een schoolleider daar tegen inzetten? Wie zijn de interne en externe ondersteunende partners? Uit de onderzoeksresultaten vanuit de semi-gestructureerde interviews blijkt dat Kayes strategieën duidelijk herkenbaar zijn in de percepties van de schoolleiders, dat ze zich meestal laten ondersteunen door zowel interne als externe partners, maar dat de snelle benoeming en verkorte TADD maken dat er geen kansen op groeien is omwille van snel vastzitten met collega’s. Schoolleiders benoemen dit als een hinderpaal voor een efficiënt personeelsbeleid.

Schoolleiders aan het woord

Miek Kemel is een prille veertiger die in 2021 de algemeen directeur van VTI Brugge werd en meteen ook van de scholengroep SKOBO. Voorheen gaf ze les in Syntra West en in Petrus en Paulus Campus West Oostende in voltijds en deeltijds onderwijs. Daarna werd ze directeur van LTI Oedelem. Deze econome van opleiding weet van aanpakken en dat zet ze om in daden, merk ik in haar ambities tijdens dit interview. Ze volgt Jos Loridan op die mee aanschuift tijdens dit dubbelgesprek. Ze vertellen honderduit over de verhuis  in december 2021 van het oude gebouw aan de rand van de Brugse binnenstad naar een nagelnieuwe site langs het kanaal Brugge-Gent. Ze noemen hun nieuwe school ‘een school voor de toekomst’ omdat ze met een heel flexibele infrastructuur te maken hebben waar een en ander makkelijk kan herschikt worden, en ook omdat ze hebben ingezet op duurzaamheid met geothermie en zonneboilers. Ook onderwijskundig deden ze aan zware integratie van TV-en PV-vakken en dat zie je ook in het nieuwe gebouw waar alle voorzieningen werden samengebracht. De nieuwe schoolleider blaakt van zelfvertrouwen in haar nieuwe job, maar heeft ook veel vertrouwen in haar medewerkers. Voor haar is dat de basis om verder te bouwen met een management dat out-of-box durft denken.

Benieuwd naar rest van de korte inhouden? Die vind je in deel 2 van de Preview.

De redactie

IMPULS, 52ste jg., nr. 4, april – juni 2022

Driemaandelijks tijdschrift