IMPULSiefje oktober 2019 | Impuls-blog

Vanaf september 2019, jaargang nr. 50, verschijnt Impuls in een andere vormgeving, in een ander formaat en met een andere naam: Impuls. Leiderschap in onderwijs. Editoriaal In het editoriaal richt hoofdredacteur Willy Brion zich tot de nieuwe Vlaamse onderwijsminister. Hij roept hem op om aandacht te hebben voor het welzijn van de schooldirecteur, de duizendpoot… Read More IMPULSiefje oktober 2019 | Impuls-blog

Het ‘wat’ en het ‘hoe’ in het onderwijs | Impuls-blog

Grasduinend in discussies over vrijheid van onderwijs, autonomie voor scholen, de plaats van het overheidsbeleid zie je vaak de tegenstelling opduiken tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het onderwijs. Het ‘wat’ zou dan tot de taak van de overheid behoren en het ‘hoe’ zou dan aan de onderwijsverstrekkers en de scholen zijn. Het is… Read More Het ‘wat’ en het ‘hoe’ in het onderwijs | Impuls-blog

“Regelmatige, gevalideerde netoverschrijdende proeven” (startnota regeringsvorming, augustus 2019). De verleiding van het simplificeren. | Impuls-blog

Waarover gaat het? Al geruime tijd zien we hoe de boodschap van het dalende onderwijspeil in Vlaanderen zich als een epidemie verspreidt binnen de media. En dan wordt nogal gemakkelijk gesteld dat we internationaal zakken in bepaalde rankings. Het wondermiddel om de kwaliteit te verhogen zijn dan centrale, opgelegde toetsen. Er is echter niet zo… Read More “Regelmatige, gevalideerde netoverschrijdende proeven” (startnota regeringsvorming, augustus 2019). De verleiding van het simplificeren. | Impuls-blog

Passend onderwijs: het Nederlandse M-decreet | Impuls-blog

Waarover gaat het? Net zoals in Vlaanderen, heeft Nederland een regeling uitgewerkt om kinderen en jongeren met bijzondere noden zoveel mogelijk op te nemen in het regulier onderwijs. Na een periode van voorbereiding en discussie werd de Wet passend onderwijs in 2014 van kracht. De bedoeling was het aantal doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs te… Read More Passend onderwijs: het Nederlandse M-decreet | Impuls-blog

IMPULSiefje juni 2019 | Impuls-blog

Sleutels tot eindtermenimplementatie, Danny Van den wouwer Danny Van den wouwer getuigt in Sleutels tot eindtermenimplementatie over een casestudy die hij deed naar aanleiding van eindtermenimplementatie Frans voor de eerste graad A-stroom in 2010. Tegelijk grijpt de auteur de kans om de gebrekkige implementatie van de eindtermen binnen het Vlaams secundair onderwijs aan te kaarten.… Read More IMPULSiefje juni 2019 | Impuls-blog