IMPULSiefje juni 2019 | Impuls-blog

Sleutels tot eindtermenimplementatie, Danny Van den wouwer

Danny Van den wouwer getuigt in Sleutels tot eindtermenimplementatie over een casestudy die hij deed naar aanleiding van eindtermenimplementatie Frans voor de eerste graad A-stroom in 2010. Tegelijk grijpt de auteur de kans om de gebrekkige implementatie van de eindtermen binnen het Vlaams secundair onderwijs aan te kaarten. Een gebrekkige implementatie kan immers de modernisering van het secundair onderwijs bedreigen, want de Vlaamse overheid wil juist via de eindtermen hervormen. Zijn resultaten kunnen eindtermenontwikkelaars, leerplancommissies, pedagogische begeleidingsdiensten, schoolleiders en lerarenopleiders inspireren om de implementatie van de nieuwe eindtermen te faciliteren en te optimaliseren. De auteur biedt daarvoor vijf sleutels met suggesties, aanbevelingen, actieplannen en heel veel ideeën en inspiratie.

Eindtermen basisgeletterdheid: vier mogelijke scenario’s. Hoe zal de eerste graad met de nieuwe eindtermen basisgeletterdheid omgaan? Sarah Sap en Marlies Tuttens

Ik denk dat velen onder ons geïnteresseerd zijn hoe de eerste graad met de nieuwe eindtermen basisgeletterdheid zal omgaan. Sarah Sap en Marlies Tuttens maakten een kritische analyse in Eindtermen basisgeletterdheid: vier mogeljke scenario’s van de mogelijke valkuilen van die nieuwe eindtermen. De invoering van de eindtermen basisgeletterdheid heeft al tot controverse geleid. De overheid hoopt dat zoveel mogelijk leerlingen op individueel niveau die eindtermen halen. Maar een 100%-beheersing kan je toch onmogelijk garanderen, rekening houden met grote heterogeniteit van leerlingen en klasgroepen. Hoe zullen we kijken naar scholen waarvan een groot deel van de leerlingen de eindtermen basisgeletterdheid niet zullen halen? En als ze die eindtermen niet halen, mogen ze dan niet over naar de tweede graad? Moeten ze dan overzitten? De auteurs bespreken vier mogelijke scenario’s.

Talent voor leren en werken, Tom Rydant

Hoe kan kwaliteitsvol onderwijs zorgen voor een goede aansluiting van BSO-, TSO-opleidingen op het stelsel leren en werken? In Talent voor leren en werken staat de auteur stil bij de factoren die opleidingen in het beroeps-, deeltijds en technisch onderwijs kunnen opwaarderen, want alle jongeren in arbeidsmarktgerichte opleidingen verdienen binnen ons onderwijssysteem een gepaste en gerespecteerde plaats. In GO!talent in Dendermonde hebben ze met de hele onderwijsploeg een transitietraject doorlopen om jongeren die vaak het geloof in zichzelf en in de maatschappij moeten herwinnen, op het juiste spoor te krijgen. Ze werkten aan de perceptie over de opleidingen door met een innovatief project deze jongeren voldoende erkenning en herkenning te geven.

Controverse en spanningen in de klas: wat te doen? Maarten Van Alstein

Conflicten en spanningen zijn helaas niet meer uit de hedendaagse klas weg te denken. Dat stelt leraren voor grote uitdagingen die ze niet meer alleen aan kunnen. Ze hebben daarbij professionele hulp nodig. Gelukkig is er daaromtrent wel een breed aanbod van modellen, technieken en werkvormen om leraren in hun vaardigheden te versterken. In Controverse en spanningen in de klas: wat te doen? wil Maarten Van Alstein van het Vlaams Vredesinstituut in dit ruime aanbod orde scheppen. Hij doet dat door benaderingen en werkvormen te koppelen aan een drietal scenario’s waarin controverses en heikele situaties in de klas kunnen opduiken. Op die manier hoopt de auteur dat leraren een leer-en leefomgeving creëren waar de leerlingen het gevoel hebben dat hun stem telt en waar ze zich veilig voelen.

Het ‘ klimaat’ als onderwijspedagogisch thema. Enkele verkennende beschouwingen, Hans Van Crombrugge

Heel velen zullen zeker verrast zijn over de vasthoudenheid en vastberadenheid waarmee leerlingen voor een klimaatbeleid op straat blijven komen. Ze noemen ze de ‘klimaatspijbelaars’. Maar kunnen we ze wel als spijbelaars etiketteren en sanctioneren als we vanuit onderwijs leerlingen tot actief wereldburgerschap aanzetten? We merkten een zekere handelingsverlegenheid in scholen omtrent het spijbelen om te kunnen gaan betogen. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat het onderwijs op deze wijze met deze gebeurtenissen kan blijven omgaan. Hoe dan wel? Hans Van Crombrugge doet een poging om in Het ‘klimaat’ als onderwijspedagogisch thema. Enkele verkennende beschouwingen grip te krijgen op de bezorgdheid van de jongeren omtrent het veelzeggende ‘het klimaat’. Hij verbindt dat met vertrouwen als pedagogische voorwaarde en ‘verbeelding’ als hoofdopdracht voor vormend onderwijs. Wat ons uiteraard ook interesseert, is wat dit concreet kan impliceren.

‘Voor u gelezen’

In Heilige tekst, goddeloos beeld. Een gespannen relatie van Joris Vermassen las redactielid Jan Cumps een boeiend, meeslepend betoog over de gespannen relatie tussen woord en beeld. Als lezer kan je niet anders dan geboeid zijn door de fascinerende manier waarop de auteur de combinatie van tekst en beeld beschrijft. De auteur is ook leraar met een uitgesproken mening over visuele geletterdheid, consumeren van beelden zonder nadenken en het plaats ruimen van PO en esthetica voor nuttiger vakken.

Leestips

Om af te ronden volgen drie leestips vanuit de redactie: Leraren opleiden in een superdiverse samenleving van Tom Smits e.a. door Jan Bonne, De taxonomie van Bloom in de klas van Eef Rombout e.a. door Jan Bonne en De eeuw van Xi. Hoe China onze toekomst bepaalt van Stefaan Blommaert door Roger Standaert.

De redactie

IMPULS, 49e jg., nr. 4, maart – juni 2019
Driemaandelijks tijdschrift
49e jaargang
maart – juni 2019

Vanaf september 2019, jaargang nr. 50, verschijnt Impuls in een andere vormgeving, in een ander formaat en met een andere ondertitel:

Impuls. Leiderschap in onderwijs.

Lees Impuls. Leiderschap in onderwijs

Je team kunnen begeesteren en engageren, daar draait het vandaag om. Als schoolleider ben je niet alleen leidinggevende. Je bent ook people manager, veranderingsmanager en communicator. Vernieuwing, innovatietrajecten, veranderingsprocessen? Steeds bijleren is de boodschap.

Wil jij je onderwijsvisie verdiepen en in een ruimer kader plaatsen? Je kennis up-to-date houden? Dat kan met ImpulsLeiderschap in onderwijs. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *