Passend onderwijs: het Nederlandse M-decreet | Impuls-blog

Waarover gaat het? Net zoals in Vlaanderen, heeft Nederland een regeling uitgewerkt om kinderen en jongeren met bijzondere noden zoveel mogelijk op te nemen in het regulier onderwijs. Na een periode van voorbereiding en discussie werd de Wet passend onderwijs in 2014 van kracht. De bedoeling was het aantal doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs te… Read More Passend onderwijs: het Nederlandse M-decreet | Impuls-blog