Wie zijn we?

Jan Bonne
Redactiesecretaris. Was tijdens zijn onderwijsloopbaan leraar Nederlands-Engels, reeksleider schoolboeken Nederlands, nascholer en pedagogisch adviseur Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Willy Brion
Hoofdredacteur. Afgevaardigd bestuurder van vzw KOBArT met 18 scholen kleuter, lager en secundair onderwijs. Voorzitter denktank WIVO
Voordien directeur Sint-Claracollege te Arendonk, afdelingshoofd verkorte lerarenopleiding en ondervoorzitter expertisenetwerk lerarenopleiding associatie KU Leuven ‘School of Education’.

Jan Cumps
Jan Cumps was taaldocent Engels aan de KU Leuven. Hij is (co)auteur van handboeken Nederlands en Engels secundair onderwijs. Pleitbezorger om het medium ‘strip(roman)’ in te zetten in een educatieve context. Indexist van strippublicaties.

Luc De Man
Master in de pedagogische wetenschappen. Actief geweest als lesgever (Lerarenopleiding, aso, tso, bso), schoolleider, pedagogisch begeleider GO!, Vlaamse onderwijsinspectie, hoofd PBD-GO!. Actief tot 2018 als voorzitter van de Raad SO bij de Vlor. Actueel: vorming, advies en consultancy, auteur, lid Raad van het GO!

Fien Depaepe
Doctor in de pedagogische wetenschappen en als hoofddocent verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Lid van het Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie en van de imec-onderzoeksgroep ITEC. Onderzoekt de effectiviteit van technologie-verrijkte leeromgevingen en de competentie van leerkrachten bij het implementeren van (technologie-verrijkte) leeromgevingen.

Rudi Haven
Studeerde pedagogische wetenschappen (KULeuven) en godsdienstwetenschappen (HIGW Antwerpen). Werd daarna lesgever in zowel het secundair onderwijs (menswetenschappen, internaatswerking) als aan de lerarenopleiding (O.L.V-Waver, Wijnegem, Vorselaar). Vanaf 2003 aan de slag als pedagogisch adviseur binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, als vakbegeleider voor de specifieke vakken van de humane wetenschappen en als schoolbegeleider.

Elias Hemelsoet
Doctor in de pedagogische wetenschappen. Onderzocht in zijn proefschrift de betekenis van het recht op onderwijs voor Roma. Naar aanleiding hiervan publiceerde hij onder andere het boek ‘Roma in het Gentse onderwijs: een verhaal apart?’. Na zijn academisch werk was hij drie jaar lang de beleidsadviseur van de afgevaardigd bestuurder van het GO! en eind 2017 werd hij coördinator van de Studie- en Ontwikkelingsdienst van OVSG, het Onderwijssecretariaat voor Vlaamse Steden en Gemeenten.

Isabelle Janssens
Huidg directeur GO! atheneum Avelgem, ondervoorzitter SOK (Strategisch netwerk OnderwijsKwaliteit), bestuurder IVG-school en voorzitter Fonds Aurore Ruyffelaere (Herinneringseducatie). Voormalig: pedagogisch begeleider en schoolontwikkelaar PBD GO!, directeur GO! atheneum Deinze-De Pinte, lector lerarenopleiding en onderwijskunde Vrije Universiteit Brussel en expertisenetwerk BEO (Brussel Expertisenetwerk Onderwijs).

Ann Martin
Gelooft in de kracht van leren, een leven lang. Vindt het een uitdaging om te ontdekken wat mensen hiertoe aanzet en stimuleert. Dat vertaalt zich ook in haar werk. Drieëntwintig jaar werkzaam in onderwijs, van lesgeven (zowel in secundair onderwijs als basisonderwijs) tot coördinerende en leidinggevende functies, negen jaar daarvan in het buitenland en bijna 14 jaar in eigen land.

Peter Op ‘t Eynde
Na 10 jaar onderzoekswerk als onderwijskundige aan de KU Leuven heeft hij bewust de stap gezet naar de onderwijspraktijk. Als directielid van het Regina Caelilyceum heeft hij gedurende 7 jaar gebouwd aan een schoolorganisatie waarin leerkrachten de ruimte en steun vonden om vanuit hun deskundigheid en gedrevenheid al onze jongeren hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Ook in zijn functie als coördinerend directeur van de scholengemeenschap Dilbeek-Ternat bleef dat zijn voornaamste leidmotief.
Sinds 1 januari 2016 is Peter regiodirecteur van de pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen van de regio Mechelen-Brussel en lid van het directieteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Roger Standaert
Roger Standaert begon zijn loopbaan in diverse lerarenopleidingen. Was hoofdcoördinatorvan het Vernieuwd Secundair Onderwijs in het katholiek onderwijs. Werd nadien op het ministerie van onderwijs verantwoordelijk voor de eerste eintermen waarvoor hij de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap ontving. Doctoreerde in de comparatieve pedagogiek en doceerde vanaf 1998 comparatieve pedagogiek aan de universiteit Gent. Is momenteel actief als expert in diverse nationale en internationale onderwijsprojecten.

Ria Van Huffel
Ria Van Huffel is wiskundige en onderwijsmanager. Momenteel is ze coördinator van de Vlaamse centrale toetsen wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Tot april 2021 was Ria lid van het directieteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast was ze onder meer een gedreven pedagogisch begeleider en een enthousiaste leraar wiskunde.

Peter Van Petegem
Peter Van Petegem is doctor in de pedagogische wetenschappen (1997) en als gewoon hoogleraar onderwijswetenschappen werkzaam aan de Universiteit Antwerpen. Hij is de oprichter van de onderzoeksgroep Edubron (www.edubron.be). In zijn onderzoek ontwikkelde hij onder andere methodes en instrumenten voor kwaliteitszorg in het onderwijs en beleidsvoerend vermogen van scholen.

Kathy Vincent
Kathy Vincent behaalde een master in de vertaalwetenschappen en een ma-na-ma in maritieme economie. In het onderwijs startte ze als leerkracht in zowel het volwassenonderwijs als het secundair onderwijs. Ze gaf ook Nederlands aan anderstalige nieuwkomers. Sedert 2011 is ze directeur van een secundaire school, wat ze sinds 2016 combineert met een halftijdse opdracht coördinerend directeur.