Wat werkt? Beste praktijken tegen kansarmoede

Waarover gaat het?

Bij de eerste  Britse regering Cameron (vanaf 2010) in een coalitie tussen Conservatives en Liberal Democrats, werd op de eis van de Liberal-Democrats de zogenaamde Pupil Premium ingevoerd. Scholen kregen  een premie voor kinderen die volgens indicatoren als kansarm  werden geïdentificeerd. Die bedroeg niet minder dan 630 pond per leerling (in 2013). Scholen moesten met dit geld zinvolle activiteiten organiseren om de kansarmoede tegen te gaan.

Wat doe je met dat pak geld?

Vanaf 2011 ontwikkelde zich een hele beweging van initiatieven om zinvol met dit geld om te gaan.

De Sutton Trust, een caritatieve  VZW rond kansarmoede,  gaf in 2011 de opdracht aan de universiteit van Durham om scholen te helpen in het kiezen van initiatieven. De opdracht was om voor een aantal topics na te gaan welke ingrepen de moeite waard zijn, zowel in kost, impact als in evidentie qua wetenschappelijk onderzoek.

Het resultaat was een grondige literatuuranalyse  rond 30 topics waarbij voor elke topic  drie rubrieken werden ingevuld:
-de kosten in vijf categorieën  met 1 als laagste;
-de wetenschappelijke evidentie, eveneens in vijf categoriën;
-de gemeten impact op presaties in de onderzoeken in hypothetische extra leerwinst (of achteruitgang) van een aantal maanden schooltijd, gemeten in een onderzocht vakonderdeel.

Deze ‘toolkit’ werd en wordt gratis elektronisch ter beschikking gesteld van de scholen.

De toolkit

Het literatuuronderzoek werd grondig uitgevoerd  rond dertig geseleceerde topics. Voor iedere topic kan men  een uitvoerige motivering lezen, waarom  hij  met een bepaalde  waarde werd geklasseerd. In feite een originele benadering van wat ook al Hattie en Marzano hebben nagestreefd. De toolkit is zeer gebruiksvriendelijk en bovendien via de steun van de Britse regering ook gratis te downloaden. Hier geldt  uiteraard, net zoals bij Hattie en Marzano, het principe dat het om een robotfoto gaat en dat de scholen en leraren het niet als een receptenboek moeten gebruiken.  De leerwinst in maanden is gewaagd als meetfactor, maar geeft wel goed een orde van grootte aan.

De informatie is echter  erg zinvol bij het nemen van beslissingen rond het prioriteren van aanpakwijzen of interventies.

Enkele voorbeelden van topics:
-digitaal leren, huistaken lager onderwijs,huistaken secundair onderwijs, klasverkleining, feedback, zittenblijven, metacognitie, mastery learning, niveauklassen (streaming en setting), klasverkleining, uniform, inzet van assistent-leraren, vakaniescholen….

Voorbeelden met hun waardering

Kosten            wetenschappelijke evidentie           impact

 

Digitaal leren                        3                                 4                                          4

Sterk kleuteronderwijs       5                                 4                                         5

Feedback                                1                                 3                                         8

Huiswerk lager ond.            1                                 2                                         2

Huiswerk secundair ond.   1                                 3                                         5

Mastery learning                  1                                 3                                         5

Metacognitie/zelfregulatie  1                                 4                                         8

Peer tutoring (tweetallen)   1                                 4                                         5

Ouderbetrokkenheid            3                                 3                                         3

Niveauklassen                       1                                 3                                          min 1

Zittenblijven                          5                                 3                                         min 4

 

____________________________________________________________________________________________

Bron:  Higgins, S., Katsapataki, M., Kokotsaki, D., Coleman, R., Major, L.E. & Coe, R. (2014). The Sutton Trust Education Endowment Foundation Teaching and Learning Toolkit. London: Education Endowment Foundation. Zoekterm: Sutton Trust EEF Toolkit

Ongetwijfeld stof voor  vakantielectuur en voor intensieve en vruchtbare discussies, gelukkig met een serieuze informatie als basis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *