Onderwijsongelijkheid met corona in het vizier

Waarover gaat het? Regelmatig worden we met data over de ongelijkheid van kansen in het onderwijs geconfronteerd. Er is wetenschappelijke consensus dat de sociaal-economische statusvan de leerlingen in belangrijke mate de prestaties bepaalt. Met de lockdown door het coronavirus heeft die problematiek een heel concreet gezicht gekregen. Iedereen is het er ondertussen wel over eens… Read More Onderwijsongelijkheid met corona in het vizier

OKAN-onderwijs: de vinger aan de pols

Waarover gaat het? Kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar die onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen in het reguliere secundair onderwijs te kunnen volgen, krijgen een schooljaar lang een taalbad Nederlands in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, ook OKAN-klas genoemd. Zowel vluchtelingenkinderen en kinderen die via gezinshereniging instromen als kinderen van… Read More OKAN-onderwijs: de vinger aan de pols

Hoge verwachtingen over hoge verwachtingen

Waarover gaat het?  Eind februari 2020 werden de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de verwachtingen van leraren over de studiekeuze van leerlingen (Laurijssen & Glorieux, 2019). Het ging hier om een deelonderzoek in het raam van een globaal onderzoeksopzet over schoolloopbanen in het secundair onderwijs. Het is een globaal project dat door het… Read More Hoge verwachtingen over hoge verwachtingen

‘Deliberate practice’ of toegespitst oefenen | Impuls-blog

Waarover gaat het? Her en der duikt een relatief nieuwe insteek op voor het leren van praktische vaardigheden. Het gaat om leren met ‘deliberate practice’. Dat type leren legt de nadruk op deelvaardigheden zorgvuldig inoefenen, in plaats een eindgedrag inoefenen. Het begrip is gelanceerd door Anders Ericsson van de universiteit van Florida. Ericsson onderzocht in… Read More ‘Deliberate practice’ of toegespitst oefenen | Impuls-blog