Preview: een vooruitblik op Impuls 52, nr. 3 (1/2)

Benieuwd naar wat er in Impuls 53 zal verschijnen? Hieronder vind je een eerste deel van de preview.

Sinds jaargang nr. 50, verschijnt Impuls in een andere vormgeving, in een ander formaat en met een andere ondertitel: Impuls. Leiderschap in onderwijs.

Editoriaal

Hoofdredacteur Willy Brion kijkt in zijn editoriaal over het muurtje naar de Federatie Wallonië-Brussel en is benieuwd hoe onze zuiderburen vorm geven aan hun onderwijs. Hij vindt het merkwaardig dat er zowel vanuit Vlaamse als vanuit Franstalige kant nauwelijks informatie-uitwisseling is noch samenwerk-ing. Nochtans hebben we een gemeenschappelijke historische achtergrond. Het valt op dat Wallonië heel erg op Frankrijk gericht is. In beide gemeenschappen liggen nochtans voor de komende jaren voldoende uitdagingen en hervormingen op de plank die voldoende stof voor gesprek, inspiratie en discussie opleveren. Hoe pakken zij de modernisering van hun onderwijs aan? Wat zijn de gelijkenissen en verschillen? Hoe zit dat bij hen met de eindtermen, peilingsproeven hun Pacte pour un enseignement d’excellence, hun inspectie en pedagogische begeleiding? Zie aanvullend ook de blog van Luc De Man van 7 maart 2022: Ze zijn zo anders daar. Vrijheid en sturing van onderwijs in Franstalig België.

Nieuws uit de onderzoekswereld

Ook tijdens de coronacrisis zaten praktijkonderzoekers niet stil. Geplande observaties konden wel niet doorgaan. Maar niet getreurd, Laura Tamassia en haar collega’s van UCLL zochten andere manieren om binnen de veranderende contexten toch aan praktijkonderzoek in het onderwijs te kunnen doen. Ze ex-perimenteerden met een vorm van praktijkonderzoek in de publieke online ruimte. Ze zochten online do-cumenten die zich op de vakgroep, vakgroepwerking richten. Via Google vonden ze heel uiteenlopen-de, praktijkrelevante Word- en pdf-documenten, maar ook tabellen, webpagina’s, dia’s, affiches en flyers.
Er waren niet alleen veel documenten over de vakgroep in de actuele context van de modernisering van het secundair onderwijs, velen verwezen ook naar gebeurtenissen in de recente onderwijsgeschiedenis.
Ze bestudeerden die dataset aan de hand van Wie spreekt over de vakgroep? Wat wordt er gezegd? Wanneer wordt dit gezegd? Ze vonden elf rollen die vakgroepen opnemen en beschrijven die. Uit hun bevindingen roepen ze een aantal kritische vragen voor het onderwijsbeleid op.

Ouders aan het woord

We vervangen de rubriek Schoolleider aan het woord door Ouders aan het woord om hun perspectief onder uw aandacht te brengen. De ouderkoepelvereniging van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs deed een brede bevraging naar een andere indeling van de schoolvakanties. In Impuls 52/2 ging onze beleidswatcher er ook al dieper op in en beschreef de voorgeschiedenis aan de discussie. Maar nu lezen we hoe ouders erover denken. Redactielid Elias Hemelsoet bekeek de resultaten van de enquête en vatte samen. Nu kiezen ze in de Franse gemeenschap kortere zomervakanties. 50% van de ouders kan zich daarin vinden op voorwaarde dat de andere vakanties in de loop van het schooljaar langer duren. Ze geven aan dat het wenselijk is om in heel België een eenzijdige aanpak te hanteren. Wat nu niet het geval is. Meer antwoorden over de voor-en de nadelen, de praktische uitdagingen, de aandacht voor de kwetsbare gezinnen vindt u hier.

Over een paar dagen verschijnen de andere smaakmakers uit ons Impulsaanbod.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *