Preview: een vooruitblik op Impuls 52, nr. 2 (1/2)

Benieuwd naar wat er in Impuls 53 zal verschijnen? Hieronder vind je een eerste deel van de preview.

Sinds jaargang nr. 50, verschijnt Impuls in een andere vormgeving, in een ander formaat en met een andere ondertitel: Impuls. Leiderschap in onderwijs.

Editoriaal

Hoofdredacteur Willy Brion breekt een lans in zijn editoriaal voor een externe kwaliteitsblik op de leermiddelen. Voor de gezinnen betekent de aankoop ervan een hele hap uit hun budget. Waar kunnen leraren en schoolleiders recensies over schoolboeken en andere leermiddelen lezen? Ik zou het niet weten. De Vlaamse schoolboekenmarkt bepaalt nu wat kwaliteit is. In andere landen spreken de overheden zich duidelijk uit over de kwaliteit van leermiddelen. Ook bij ons is er nu een werkgroep, vanuit het ministerie van Onderwijs, die nagaat wat het onderwijsveld erkent als kwaliteitsindicatoren van leermiddelen. Ook voor digitale leermiddelen zijn er vooralsnog geen criteria en ook niet voor eigen ontwikkeld materiaal. En … laten we de discussie daaromtrent niet verengen tot de invulboeken.

Nieuws uit de onderzoekswereld

In Vlaamse secundaire scholen is het nog niet gangbaar om met informatie over leerprestaties van leerlingen na vormen van gestandaardiseerde toetsen doorgedreven om te gaan. Met de komst van de centrale toetsen in 2023-2024 zal dat beslist veranderen. Met ‘de kracht van schoolfeedback’ willen Jan Vanhoof en collega’s schoolleiders houvast geven en inspireren over hoe ze zich in hun school hierop kunnen voorbereiden. Schoolfeedbackrapporten gekoppeld aan centrale toetsen zullen heel veel data over het bereiken van de eindtermen genereren en zet resultaten in perspectief door te vergelijken met andere scholen. Basisscholen zijn een voorloper op dat gebied en goeie voorbeelden dienden als onderzoeksmateriaal voor een beschrijvend onderzoek. Welke factoren maken dat deze ‘succesvolle’ scholen er wél in slagen om de informatie uit die rapporten voor kwaliteitsbewaking en -verbetering aan te wenden? We krijgen voorbeelden over de meerwaarde die schoolfeedback kan betekenen bij het nemen van beslissingen voor de praktijk en het beleid. Het potentieel ervan is groot, in de veronderstelling dat je als schoolleider het potentieel weet aan te boren. De uitgewerkte voorbeelden zijn verhelderend en inspirerend bedoeld.

Schoolleider aan het woord

Kurt Gommers liet de IT-sector achter zich om in 2007 een voltijdse opdracht geschiedenis in ZAVO Zaventem op te nemen. Dat zij-instromen was geen evidentie, maar de toenmalige directeur wou hem als IT-coördinator aan zijn school binden. Hij kreeg carte blanche en investeringsmogelijkheden. Toen de pandemie uitbrak was de school onbedoeld klaar om onderwijs te blijven geven. Hij kreeg toen de vraag om algemeen directeur van ZAVO te worden, wat hij met trots en ambitie aanvaardde. In dit interview doet hij zijn beleid als schoolleider uit de doeken. Dat doet hij in overleg en werkt met een aantal beleidscellen om de schoolleiding tot gedeeld leiderschap te verbreden. Daarmee halen ze de mede-werkers weg van de oude hiërarchie, die vaak een veilige omgeving was. Functioneringsgesprekken worden coachingsgesprekken die waarderende, informele gesprekken zijn en mee de evaluatie ondersteunen. De vrijwillige bereidheid voor dit begeleidingstraject neemt toe en wordt naar het hele team opgeschaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *