Impulsiefje

Hieronder de korte inhoud van de artikels die eind juni 2017 in Impuls 47 nummer 4 verschenen.

Ook mediawijze leerlingen vangen Pokémons, Wil Meeus, Joris Van Ouytsel, Jan T’Sas, Aleksander Driesen

Media Didactica is een reflectie-instrument voor mediawijsheid. Het is een hulpmiddel dat voor gebruik in het onderwijs ontwikkeld werd. In dit artikel gaan de auteurs in op de competenties die nodig zijn voor veilig en verantwoord mediagebruik. Maar het is veel ruimer dan dat, want het gaat ook over kritisch zijn tegenover bedenkelijke media-inhoud en de weerbaarheid tegenover commerciële druk. Gelukkig definiëren de auteurs mediawijsheid niet alleen vanuit een beschermende reflex voor gevaren en risico’s en gaan ze niet voorbij aan de gigantische mogelijkheden. We worden met zijn allen meegezogen in die mediatisering, maar niet alleen onderwijs draagt daarom verantwoordelijkheid.

Reactie van Werkgroep Informatie Vernieuwing Onderwijs (WIVO) op de modernisering van het SO

Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs, Maro Vandenbroeck, Goedroen Juchtmans, Machteld Vandecandelaere

Heel wat scholen experimenteren met flexibele leerwegen, maar toch merken de onderzoekers ook nog veel terughoudendheid, koudwatervrees en conformatiedruk. Nochtans is er in het secundair onderwijs decretaal veel mogelijk om flexibel in te spelen op de behoeften van een diverse leerlingenpopulatie. Maar de gradenstructuur en opdeling in onderwijsvormen/ studierichtingen maken de organisatie van structureel ingebouwde flexibiliteit er niet gemakkelijk op. Verschillende secundaire scholen experimenteren volop. De auteurs geven inzicht in hun praktijken en belichten de mogelijkheden, randvoorwaarden en valkuilen.

Kunstonderwijs als kunstgerichte cultuureducatie: een achteruitblik en een vooruitblik, Roger Standaeert

De mondiale technocratisering geldt zeker als belangrijkste tendens voor het mindere aanzien van kunsteducatie. Meer en meer krijgt ook de economie greep op het onderwijs. Het moet zich plooien naar de eisen van de concurrentie, de nutswaarde en de meetbaarheid van de vooruitgang. Maar volgens Roger Standaert is er een toekomst voor het kunstonderwijs als het een combinatie wordt van kennismaking met de technische aspecten van kunstvormen met reflectie over wat er zich in de maatschappij afspeelt. Vanuit zijn persoonlijke dagelijkse realiteit geeft hij in zijn uitleiding een mooi voorbeeld van narratieve verbeelding, want feitelijke kennis en logica alleen volstaan niet om als mens met de wereld om te gaan.

De leerlijn actief burgerschap secundair onderwijs als ondersteuningsinstrument voor schoolbrede burgerschapswerking in het GO! Sven Gellens en Luc Vernaillen

In Impuls 47/2 (december 2016) lazen we hoe Katholiek Onderwijs Vlaanderen volop bezig is de eigen identiteit uit te diepen en te versterken. Het concept van de katholieke dialoogschool treedt in dialoog met de eigen tijd en met de veelheid van levensbeschouwingen.  We zijn ook geïnteresseerd hoe het Gemeenschapsonderwijs omgaat met de veranderende samenleving en de interlevensbeschouwelijke dialoog in GO!scholen. Sinds 2012 zijn daar proefprojecten aan de gang waarin samengewerkt wordt tussen leraren levensbeschouwing en leraren algemene vakken.  Hun conclusies resulteerden in een vak Actief Burgerschap dat in een pilootfase vanaf september 2017 in de vrije ruimte zal worden aangeboden.  Hoe een en ander vormgegeven wordt, leest u in dit artikel.

‘Voor u gelezen’

Gewezen redactielid Helmar Vijverman las Dus, De toekomst van de eindtermen. Onderwijsbeleid tot klaspraktijk, Luc De Man e.a. en vindt het een interessant en lezenswaard boek, als je op een zinvolle en wetenschappelijke manier over de eindtermen wilt meepraten.

Jan Cumps las Logica en filosofie in taal. Voor al wie bezig is met taal en tekst van M. Lejeune, een boek over taal dat op het eerste gezicht bedoeld is voor een academisch niveau, maar dat bij nader toezien ook voor het laatste jaar middelbaar en Het Boekenboek van Noorduyn en Vandenbosch een dartel en speels boek over Nederlandse en Vlaamse jeugd-en kinderliteratuur

Leestips

Om af te ronden volgen drie leestips vanuit de redactie: Wereld van Poëzie in kaart van P. Holvoet-Hansen door Jan Cumps, Differentiëren in het talenonderwijs van Johan Keijzer, e.a. en Wendbaar leiderschap, Els De Geyter door Jan Bonne.

De redactie

Het volledig nummer lezen? Bestel vandaag nog een nummer van Impuls of abonnement.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *